Equipment Portal

 

Equipment Sales Activity
  PTD Last PD PTD YTD Last YR YTD
Total Sales @var_dd_XV140101_@ @var_dd_XV140109_@ @var_dd_XV140102_@ @var_dd_XV140117_@
Total Cost @var_dd_XV140103_@ @var_dd_XV140110_@ @var_dd_XV140104_@ @var_dd_XV140118_@
Total Profit Amount @var_dd_XV140105_@ @var_dd_XV140111_@ @var_dd_XV140106_@ @var_dd_XV140119_@
Total Profit Percent @var_dd_XV140107_@% @var_dd_XV140112_@% @var_dd_XV140108_@% @var_dd_XV140120_@%

 

Equipment Revenue PTD/YTD

@VAR_INCLUDE_RM1_@ @VAR_INCLUDE_RM2_@

 


 

 

 

 

Customer Equipment Sales Analysis
# Contract Equipment Records @var_dd_XV040032_@
# Unassigned Equipment Records @var_dd_XV040033_@
# Equipment Warranties Expiring Next @var_dd_XV040082_@ Days @var_dd_XV040034_@

 


@var_include_html=wirefresh.txt_@
@var_dd_XX880003_@
@var_dd_XX990004_@ on @var_dd_XX990002_@

# Open Alerts: @var_dd_XX880041_@

Cash$@var_dd_XV080001_@
YTD Profit$@var_dd_XV080049_@